Ziezo

ZieZo Jeugd & Gezin is een HKZ gecertificeerde organisatie voor jeugd en gezinshulp. We bieden jeugdhulp bij kleine en grote opvoedvragen.

Dit doen we met respect voor eigenheid, op een manier zodat de jongere of persoon weer meer verantwoordelijkheid zelf kan nemen. Bij vastgelopen of lastige situaties, werken we aan een verbetering van het perspectief.   
Onder andere hebben we veel ervaring waar het gaat om autisme, AD(H)D, NLD, complexe scheidingen, vluchtelingenkinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.

We bieden individuele jeugdbegeleiding en ambulante behandeling17 Zuid Limburgse gemeenten en AZC's. 
Daarnaast bieden we  voor volwassenen en statushouders  Wmo (ZIN) begeleiding  in 10 Zuid-Limburgse gemeenten. Laatsgenoemde activiteiten vallen buiten de range van de HKZ certificatie. 


Wil je meer informatie, een afspraak maken of je aanmelden, neem gerust contact met ons op. Ziezo biedt geen uitgebreide diagnostiek, we gaan ervan uit dat je goed bent zoals je bent. Van daaruit is heel veel mogelijk. Zo nodig verwijzen we je door naar een van onze ketenpartners. 

ZieZo

Home